Vocal Joy kent vier stemgroepen, namelijk sopranen, alten, tenoren en bassen. We streven ernaar dat iedere stemgroep uit tenminste 6 leden bestaat. Met de bedoeling dat er een goed evenwicht van stemmen binnen het koor ontstaat

Op dit moment is de verhouding tussen de mannen en vrouwen nog niet gelijkwaardig.
Daarom is Vocal Joy op zoek naar:
2 sopranen
2 alten
4 tenoren
4 bassen

Heb je interesse om een keertje te komen kijken of om mee te zingen? Meld je dan aan via ons contactformulier

Wij verwelkomen je graag op een woensdagavond om 20.00 uur in de Schalmei in Nijmegen.

Toelating

Als het je leuk lijkt om je bij Vocal Joy te zingen, dan neemt de musikaal leider een stemtest bij je af. Met die stemtest wordt beoordeeld welke stemsoort bij je past. Je wordt  als zogenaamd 'aspirant lid' bij je stemgroep ingedeeld. Je krijgt binnen deze stemgroep een maatje voor al je vragen. Ook zal het bestuur je alle benodigde informatie verstrekken.

De aspirantstatus eindigt in principe na 6 weken. Dan vindt er wederom een stemtest plaats en het verzoek een stukje van het repertoire te zingen. Over de definitieve toelating beslist uiteindelijk het besuur in samenspraak met de muzikaal leider.

Dit zijn op dit moment onze leden:

Paula
Jeanet
Jan
Mikki
Jan
Heidy
Hans
Jeannette
Petra

Ons aanbod

Vocal Joy zingt voor een breed publiek. Wat we graag (willen) brengen zijn onder andere kerstoptredens in Dickensstijl, uitmarkten en concerten 'op aanvraag' en andere podia.

Ben je geinteresseerd in hetgeen Vocal Joy voor jou kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op, via ons contactformulier.

Contributie

Het lidmaatschap van Vocal Joy bedraagt op jaarbasis € 250,-. Te betalen in 10 maanden (in verband onze zomerstop in juli en augustus)